Tel. 088 545 13 13 E-mail: biuro@eko.pl

Rejestracja | Logowanie | Zamów fakturę

EKO Spółka Jawna

ul. Kościuszki 45A

44-200 Rybnik - Śródmieście


tel. 32 / 422 36 73

tel. 32 / 422 36 73


email: biuro@eko.rybnik.pl

Dla firm

    Proponujemy uczciwe ceny i wysoką jakość świadczonych usług, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pracownicza. Posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne, co gwarantuje pełną dyspozycyjność oraz sprawne i niezawodne działanie.

    Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i potwierdzamy odbiór odpadów na Kartach Przekazania Odpadów.


    Zabezpieczamy odbiór większości rodzajów odpadów, które są wytwarzane podczas prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:


 • sorbenty, materiały filtracyjne

 • świetlówki

 • przepracowane oleje

 • filtry olejowe

 • odpady wielkogabarytowe

 • odpady poremontowe

 • odpady biodegradowalne

 • zużyty sprzęt elektroniczny

 • opakowania po substancjach niebezpiecznych

 • odpady z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 • płyny techniczne

    Od kilku lat prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów z kontenerów na papier, szkło i plastik. Obsługujemy naszych klientów w zakresie dostarczania odpowiednich pojemników i worków na odpady, koszy ulicznych, a także środków i urządzeń do utrzymywania czystości w pomieszczeniach.Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem:


Rafał Tkocz

e-mail: r.tkocz@eko.rybnik.pl

mob: 609-486-867