Komunikat

NOWE HARMONOGRAMY
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów.

Utrzymanie czystości w gminach

Jesteśmy eko.

Rybnik

Umowa z miastem Rybnik została podpisana w dniu 5.07.2016 r. Zgodnie z nią EKO Sp. J. w konsorcjum z P.S.T. Transgór S.A. w terminie od 1go stycznia 2017 roku do 31go grudnia 2019 roku, świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta.

Na terenie gminy obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, do którego wymagań stosujemy się przy wykonywaniu zadań.

Regulamin PDF 212 Kb

Pobierz
 

Dzień Ziemi w Rybniku

Uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Ziemi bawiąc się i jednocześnie ucząc o prawidłowej segregacji odpadów wraz z Przedszkolakami z Przedszkola nr 2 w Rybniku.

Wspólnie z przedszkolakami z grupy Pszczółek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr...

przeczytaj więcej

Harmonogram

Nieruchomości zamieszkałe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp

Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Klokocin PDF 209 Kb

Pobierz

Chwałowice, Meksyk PDF 211 Kb

Pobierz

Maroko - Nowiny PDF 210 Kb

Pobierz

Niedobczyce PDF 210 Kb

Pobierz

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejow PDF 211 Kb

Pobierz

Paruszowiec Piaski, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice PDF 209 Kb

Pobierz

Smolna, Orzepowice, Chwalęcice, Stodoły, Zebrzydowice PDF 445 Kb

Pobierz

Śródmieście, Rybnik-Północ PDF 210 Kb

Pobierz

Wielopole, Rybnicka Kuznia, Grabownia, Golejow, Ochojec, Kamien PDF 454 Kb

Pobierz

Centrum PDF 375 Kb

Pobierz
 
Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciele nieruchomości, którzy deklarują odbiór odpadów jeden raz z miesiącu (jeden pojemnik miesięcznie) zobowiązani są udostępnić pojemnik w pierwszym terminie odbioru odpadów wyznaczonym w harmonogramie (dotyczy odpadów zmieszanych i segregowanych).

Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Kłokocin PDF 253 Kb

Pobierz

Chwałowice Meksyk PDF 254 Kb

Pobierz

Maroko-Nowiny PDF 254 Kb

Pobierz

Niedobczyce PDF 253 Kb

Pobierz

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejów PDF 255 Kb

Pobierz

Paruszowiec, Piaski, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice PDF 253 Kb

Pobierz

Smolna, Orzepowice, Chwalęcice, Stodoły, Zebrzydowice PDF 254 Kb

Pobierz

Śródmieście, Rybnik-Północ PDF 255 Kb

Pobierz

Wielopole, Rybnicka Kuznia, Grabownia, Golejow, Ochojec, Kamien PDF 256 Kb

Pobierz
 
Nieruchomości o utrudnionym dojeździe

Harmonogram dla nieruchomości o utrudnionym dojeździe

Nieruchomości o utrudnionym dojeździe PDF 216 Kb

Pobierz
 
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Harmonogram dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej PDF 449 Kb

Pobierz
 

Aby ułatwić wyszukiwane informacji
podaj nam swoją lokalizację