WAŻNE: zmiany dla właścicieli firm.

Jesteśmy eko.

 

Prowadzisz działalność gospodarczą w budynku niezamieszkałym na terenie Rybnika? W związku ze zmianą stosownej uchwały, sprawdź koniecznie czy po Nowym Roku zostaną odebrane odpady które wytworzyłeś. Jeśli nie, zapraszamy do zawarcia umowy na ich odbiór. W ten sposób unikniesz nałożenia wysokich kar. Informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 42 236 73, 32 42 483 05 lub adresem email biuro@eko.rybnik.pl

Podstawa prawna: (Uchwała nr 509/XXIX/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

Dzień Ziemi w Rybniku

Aby ułatwić wyszukiwane informacji
podaj nam swoją lokalizację