Historia

Jesteśmy eko.

 

Nasza firma powstała 1990 roku. pod nazwą Zakład Usług Sanitarnych i Oczyszczania Miasta EKO Spółka Cywilna, jako pierwsza w regionie prywatna firma zajmującą się gospodarką komunalną. Początkowo naszymi Klientami były spółdzielnie mieszkaniowe z terenu miasta Rybnika, jednak wysoki poziom świadczonych usług pozwolił rozszerzyć naszą działalność o innych klientów biznesowych jak i indywidualnych.

W 2002 roku firma pod nową nazwą EKO M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka Spółka Jawna bardzo mocno zaangażowała się w przedsięwzięcia ekologiczne, mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, które bezpośrednio trafiały na składowisko. Owocem tego była jedna z pierwszych w Polsce sortowni odpadów komunalnych. Na niewielkiej instalacji pojawiły się bardzo pozytywne efekty ekologiczne, dlatego zachęceni sukcesem sięgnęliśmy po fundusze Unijne. Z programu Phare wybudowaliśmy kabinę sortowniczą, która służyła do wyciągania surowców wtórnych (butelki PET, butelki szklane, puszki aluminiowe i metalowe, kartony i papier) ze strumienia odpadów komunalnych.

Od sierpnia 2022 roku firma funkcjonuje jako EKO Sp. z o.o.

W otoczeniu szybko rosnących wymagań ochrony środowiska jak i naszych ambitnych celów, w 2010 roku uruchomiliśmy nowy zakład sortowania odpadów komunalnych, którym zarządza powołana przez nas SEGO Sp. z o.o. Aktualnie zakład SEGO posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i jest jednym z 4 działających w Regionie III Gospodarowania Odpadami w Województwie Śląskim.

Aby ułatwić wyszukiwane informacji
podaj nam swoją lokalizację