Zamów kontener

Jesteśmy eko.

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 
Cennik

Cennik PDF 104 Kb

Pobierz
Wybierz rozmiar kontenera
5 m3

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,25m , wys. 1,10m . Kontener pozwala na załadowanie odpadów z remontu małej łazienki.

7 m3

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,50m , wys. 1,45m . Kontener pozwala na załadowanie odpadów z remontu np. kuchni i łazienki.

10 m³

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,80m , wys. 1,50 . Kontener pozwala na swobodne załadowanie odpadów wielkogabarytowych lub poremontowych z remontu małego mieszkania.

Wybierz rodzaj odpadu
ZMIESZANE KOMUNALNE
GRUZ ODPADY POREMONTOWE
PAPA
 
MATERIAŁY IZOLACYJNE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ODPADY ZIELONE
 
 
dalej
 
DODAJ NASTĘPNY KONTENER
 
Termin
 
Koszt postoju kontenera
5 dni
GRATIS
od 6 dnia
15.00 zł netto/dzień roboczy
 
Miejsce podstawienia kontenera
 
 
Wymagany obszar dla podstawienia kontenera
Kontener 5 m³
10 m / 10m
Kontener 7 m³
15 m / 15m
Kontener 10 m³
20 m / 20m
 
 

Numer przekażemy kierowcy, aby mógł ustalić dokładne miejsce podstawienia kontenera.

 
 
dalej
 
DODAJ NASTĘPNY KONTENER
 
Termin

Data podstawienia

Postój kontenera

Miejsce podstawienia kontenera

Miejscowość

 

Adres

Osoba odbierająca

 

Nr telefonu osoby odbierającej

 
Dane do faktury VAT

Wypełnij nazwę firmy i NIP jeśli chcesz rozliczyć koszt podstawienia kontenera na firmę.

 
 

Od 1 stycznia 2020r. obowiązują ważne zmiany w BDO. W przypadku firm wymagane jest podanie numeru rejestrowego BDO. Więcej informacji: bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

 
 
 
 
SKOPIUJ ADRES PODSTAWIENIA

Adres dla płatności może być inny niż adres podstawienia kontenera

 
 
 

Na ten adres wyślemy potwierdzenie zamówienia oraz fakturę VAT.

 
dalej
 
DODAJ NASTĘPNY KONTENER
 
Termin

Data podstawienia

Postój kontenera

Miejsce podstawienia kontenera

Miejscowość

 

Adres

Osoba odbierająca

 

Nr telefonu osoby odbierającej

Dane do faktury VAT
 

Imię

Nazwisko

 

Pesel

 

Miejscowość

Kod pocztowy

 

Adres

 

Adres e-mail

 

Klauzula informacyjna zgodna z art. 12 RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik, adres e-mail: biuro@eko.rybnik.pl
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia odpadów komunalnych w kontenerach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a także w celu nawiązania kontaktu ze Zleceniodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Pani/Pana dane w postaci numeru PESEL przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby fizycznej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył dane celem prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przechowywane będą wyłącznie w celach archiwalnych.
 9. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: iod@eko.rybnik.pl
 10. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem: http://eko.rybnik.pl/files/component_files/rodon201.pdf.


 
 
 
 
 
 
 
 
Wybierz rozmiar kontenera
5 m3

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,25m , wys. 1,10m . Kontener pozwala na załadowanie odpadów z remontu małej łazienki.

7 m3

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,50m , wys. 1,45m . Kontener pozwala na załadowanie odpadów z remontu np. kuchni i łazienki.

10 m³

Wymiary kontenera to szer. 1,70m , dł. 3,80m , wys. 1,50 . Kontener pozwala na swobodne załadowanie odpadów wielkogabarytowych lub poremontowych z remontu małego mieszkania.

Wybierz rodzaj odpadu
ZMIESZANE KOMUNALNE
GRUZ ODPADY POREMONTOWE
PAPA
MATERIAŁY IZOLACYJNE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ODPADY ZIELONE
 

Aby ułatwić wyszukiwane informacji
podaj nam swoją lokalizację